Selje kloster, Selja
onsdag, november 17, 2021 7:00 PM - 8:30 PM

Alf T. Hommedal: St. Sunniva og St. Olav

Detaljer

Alf Tore Hommedal: St. Sunniva, St. Olav og kong Magnus Erlingsson. Om kongelege vernehelgenar på 1100-talet

Kong Magnus Erlingsson tok kongedømet i len av St. Olav, og Olavs rolle som dynastisk helgen har vore mykje diskutert. Derimot har St. Sunnivas tilsvarande rolle vore fråverande i fagdiskusjonen. Legendas presisering av at Sunniva var ei regjerande irsk dronning som arva riket etter far sin, ville klart styrkja kong Magnus. Han arva sjølv riket gjennom kvinneledd i ei tid då kongsretten skulle gå gjennom mannsledd. Foredraget diskuterer Olav og Sunnivas rollar i Magnus Erlingssons kongedøme, og ikkje minst betydinga av at dronningrelikviane midt i Magnus si styringstid vart overførte frå Selja til kongen si kroningskyrkje i Bergen. 

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/sunniva

 

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Sted
Rådhussalen, Trondheim folkebibl.
Peter Egges plass 1
Peter Egges plass 1
7011 Trondheim

trd.events

Wondering what's going on in Trondheim? Here you will get updates on the Trondheim's cultural life.