Kan "bioøkonomi" bli den nye oljen?
torsdag, november 18, 2021 7:00 PM - 8:30 PM

“Bioøkonomi” - den nye oljen, eller bare fyll til politiske festtaler?

Detaljer

Bioøkonomi kan oppfattes som et moteord på lik linje med "det grønne skiftet". Men, hva betyr det egentlig?

Bioøkonomi er en økonomi basert på produksjon og foredling av fornybare biologiske ressurser som skog, jord, husdyr og planter til mat, energi, produkter og materialer. Begrepet har så langt ingen felles definisjon internasjonalt. Det betyr at noen aktører, som EU, inkluderer konvensjonelt landbruk i begrepet, mens andre aktører, som OECD, gjør det i mindre grad. Det er vanlig å bruke begrepet som en motsats til «oljeøkonomi» eller petroleumøkonomi». Vi har invitert en grunder som prøver å skape et bioøkonomiskindustrieventyr basert på larver som fores opp på avfall fra oppdrettsnæringa. Torrisen og Ecoprot møter masse hindringer fra myndighetene når de forsøker å videreutvikle ideen. Vi spør derfor er “bioøkonomi” den nye oljen, eller bare fyll til politiske festtaler?

 

I panelet (flere navn kommer fortløpende): Erik Magnus Fuglestad, forsker Ruralis, medforfatter av «Etter oljen: vår bioøkonomiske fremtid 

Ole Torrissen, forsker og medgründer i Ecoprot as 

 

Samtalen ledes av Jan Markus Johannessen

 

Sted: Sellanraa 

Tid: 18. november 19:00 

Gratis inngang. Vi ber publikum om å ta ut gratisbilletter via Hoopla. Lenke til billetter her: https://litthustrd.hoopla.no/sales/biookonomi

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Litteraturhuset i Trondheim og Senter for digitalt liv Norge.

 

Flere arrangementer i samme serie: 15. september: Er vi klare for en bioteknologisk laks?

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Gratis
Arrangementet på Facebook
Sted
Litteraturhuset, Sellanraa
Kongens gate 2 Trondheim 7011

trd.events

Wondering what's going on in Trondheim? Here you will get updates on the Trondheim's cultural life.