This event has passed

Charlotte Rostad - Narrativ feilslutning

17. sep. 2019
9:00 AM
Velkommen til Charlotte Rostads utstilling Narrativ feilslutning i Dropsfabrikken 15. aug - 22. sept.

Charlotte Rostad (f. 1984, Kabelvåg) jobber i hovedsak med tegning og tekst. I arbeidet, som spenner seg fra det intimt private til dokumentasjon av historiske hendelser, henter hun motiver fra både personlige fotografier og funnet materiale. Montager skaper nye fortellinger - hvor flettverk av historier blir knyttet sammen, og forteller oss noe, ikke bare om sine egne historier, men om historie i seg selv. I tillegg til egen praksis utgjør hun én del av kunstnerduoen Ohren & Rostad, som de siste åtte årene har drevet RAKE Visningsrom og utført en rekke utstillinger, utsmykninger og andre prosjekter. Rostad bor og arbeider i Trondheim, hvor hun fullførte sin master ved Kunstakademiet i Trondheim i 2011.
Galleri Dropsfabrikken as
Nedre Ila 27 Trondheim 7018