Chemistry Industry Energy: Seminar

Chemistry Industry Energy: Seminar
22 september 2023, 07:00
Conference
Technology
Debate

For å nå de nasjonale og globale klimamålene er det avgjørende for den kjemiske prosessindustrien å oppnå klimanøytralitet, som igjen vil kreve mye fornybar energi.

I dette seminaret vil vi ta opp disse utfordringene og få innsikt fra professorer og bransjeeksperter om overgangen til en energieffektiv og bærekraftig kjemisk prosessindustri i Norge.

 

Key note speakers:

Håkon Skar; CEO Thamsklyngen
Anita Fossdal; seniorrådgiver Enova SF
Professor Juma Haydary; Slovak University of Technology
Professor Hanna Knuutila og førsteamanuensis Sulalit Bandyopadhyay fra Institutt for Institutt for kjemisk prosessteknologi NTNU


Arrangementet er gratis, men husk å løse billett.

Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by