Dark Dynamite

Danser i grå klær
Dark Dynamite
16 februar 2024, 18:00
Rosendal Teater
Billetter
Theater / Show
Dance

av Rosalind Goldberg (NO)

Et vakkert og sterkt verk om de mørke kreftene i menneskekroppen. La kreftene utfolde seg!

Tretthet, sløvhet, apati, rastløshet, rotløshet, fortvilelse, ubestemt aggresjon: Mørke krefter som kan ramme oss når som helst. De er krevende og de former kroppene våre, gir oss fart eller bremser oss. Det er gjennom utforskning av disse mørke kreftene i menneskekroppen at den Oslo-baserte koreografen Rosalind Goldberg har skapt Dark Dynamite, et sterkt og visuelt vakkert verk hvor du møter én danser blant flere skulpturelle kropper.

Forestillinga ble utsolgt da den premierte på Henie Onstad Kunstsenter i Bærum i 2022.

Kunstneren skriver selv: Kroppen bærer på lag av dynamitt. Destruktive krefter lurer under huden og er en del av vår eksistens. Vår evne til å gå gjennom metamorfoser er en del av vår biologi, og vi hyller denne evnen til endring. Forandring blir ofte sett på som noe positivt, en progresjon, et fremskritt. Men det kan også gå andre veien, baklengs. Evnen til å forandre seg blir ofte oppveid av en form for ødeleggelse som ikke motsier livet, den gjør livet mulig.

De mørke kreftene er ei side av livet mange ønsker å glemme, som ofte skjules bak diagnoser som fjerner dem fra hverdagen. Jo mer vi diagnostiserer de sårbare sidene av livet, jo mer har vi en tendens til å innskrenke det vi kaller normalt. Ved å la den tøylesløse og slitte siden av livet utfolde seg, peker denne koreografien på ideen om at livet er en selvformende materie utenfor kontroll, der dets mørke krefter er uunnværlige medspillere.

Kunstnersamtale etter fredagens forestilling

Om kunstneren:
Rosalind Goldberg er koreograf basert i Oslo, som for tiden arbeider med sitt Ph.D-prosjekt om koreografi som meningsskapende aggregat. Dark Dynamite er en del av prosjektet. Goldberg utforsker endringsprosesser gjennom en fysisk og konseptuell tilnærming til koreografi. Hva kan vi forvente av kroppen? I hvilken utstrekning kan kroppen forandre seg, hvilke sider av kroppen kan vi gjemme oss fra?

Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by