Den menneskelige energien

Den menneskelige energien
22 september 2023, 16:45
Skrinn Vrimle NTNU Kalvskinnet, Sverresgate 12
Billetter
Festival
Theater / Show
Debate
Other

Menneskelig energi - vår livsessens! 
Hva gir deg energi? 
Hvordan tar vi vare på vår energi, vår trivsel og vår helse, individuelt og kollektivt? 
Hvilken rolle spiller menneskelig energi når det gjelder å ta vare på vår felles fremtid?

Hyferfestivalen inviterer til en uformell diskusjon der vi tar utgangspunkt i ulike fasetter av menneskelig energi for å adressere bærekraftig helse og livskvalitet. Kan bærekraftig helse være både et mål og en ressurs i møte med de store samfunnsutfordringene vi står overfor? Er bærekraftig helse og miljømessig bærekraft to ulike mål, eller to sider av samme sak? Vi er nysgjerrige på sammenhenger, og sikter på å veve sammen ulike aspekter i vår samtale. Kanskje finner vi nye forbindelser i kunnskapens Hyfe-nettverk!

I samtalen møtes forskere fra ulike fagfelt innen helse og bærekraft;

Edgar Hertwich (klima, energi, forbruk, ressursøkonomi, industriell økologi)
Linn Okkenhaug Getz (allmennmedisin, samfunnsmedisin, bærekraftige helsetjenester)
Tora Bonnevie (nevrovitenskap, nevromedisin, bærekraft og helse)

 

Sted
Skrinn Vrimle NTNU Kalvskinnet, Sverresgate 12
Sverres gate 12, 7012 Trondheim, Norge
Arrangører
Del
Lagre
Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by