Jan Schumacher
Dette arrangementet har passert
tirsdag, mars 28, 2023 7:00 PM - 9:00 PM

Er det verdt en feiring? Om Olavsarven, historien og moderne verdier.

Detaljer

Forberedelsene til en nasjonal feiring av tusenårsminnet for Kong Olavs død i slaget på Stiklestad er allerede i full gang over hele landet. Samtidig diskuteres det i hvilken grad det som utspilte seg for tusen år siden inneholder varige verdier for dagens samfunn, som er både sekulært og flerreligiøst. Og hva med middelalderen - var den bare «mørk» slik tabloide nyhetskanaler lenge har påstått?

Førsteamanuensis em. Jan Schumacher har
som kirkehistoriker arbeidet mye med
middelalderen. Samtidig er han også
praktiserende katolikk og medlem av Den katolske kirkes nasjonale Olsok- kommisjon. I kveldens foredrag vil han ut fra begge disse ståsteder reflektere over Olavstradisjonen og norske verdier og tenke litt høyt over hvor krevende det kan være å feire fortiden.

Mer info
Lagre i kalenderen min
Arrangører
Sted
St. Olav katolske Domkirke, Schirmers gate 1, inngang til høyre for kirkens hovedinngang
Schirmers gate 1
7012 Trondheim

trdevents.no

What's going on in Trondheim. Calendar with concerts, festivals, shows, art houses, theaters, debates and more things! This year's events can be found here.