Før energi: en utstilling

Før energi: en utstilling
22 september 2023, 11:00
Gunnerusbiblioteket
Other
Festival
Family
Kom tett på historiske skrifter, oppdag kvinnen som gjorde energi tilgjengelig for hvermannsen og delta på energieksperimentet Gravesandes kuler!

Grunnlaget for begrepet energi slik vi kjenner det ble lagt og videreutviklet gjennom 1600- og 1700-tallet. Flere kjente størrelser leverte viktige bidrag i denne prosessen, blant dem Isaac Newton, Gottfried Leibniz og Leonhard Euler. Denne utstillingen tar imidlertid utgangspunkt i en annen viktig vitenskapelig skikkelse som er mindre kjent, nemlig den franske matematikeren Émilie du Châtelet (1706-1749).

Hun bidro blant annet til å avklare teorier om kraft og bevegelse, og det skulle vise seg å bli avgjørende for videre vitenskapelige arbeider som ledet fram til vår tids naturvitenskapelige betydning av «energi». I tillegg til å syntetisere idéer fra både Newton og Leibniz til en forbedret teori, oversatte hun også Newtons «Principia» fra engelsk til fransk. Ikke bare oversatte hun i språklig forstand, hun oversatte også matematikken slik at den ble mer tilgjengelig for nye generasjoner av forskere.

Utstillingen i inngangspartiet til biblioteket viser Émilie du Châtelets «Institutions de Physique» og andre skrifter som var sentrale i den vitenskapelige diskursen mot energi, slik vi forstår det i dag.

Få også med deg miniforedraget
"Från Kraft till Energi - Vis Viva Kontroversen" kl. 13.30 - til 14.00.
Om foredraget: Energi er et ganske nytt begrep som ble introdusert i 1807, før den brukte forsker begrepet "kraft" (latin: vis) som en etikett for det vi i dag kaller energi og andre mengder også. Forvirringen rundt forskjellig bruk av "kraft" og mengden av bevegelse er eksemplifisert i den såkalte "vis viva-kontroversen". Kontroversen gir et bilde av både utviklingen av vår forståelse av verden, men også utviklingen av den vitenskapelige metoden. To av de sentrale karakterene i løsningen av kontroversen er ikke godt kjent i dag; Willem 's Gravesande og Émilie du Châtelet, foredraget vil gi bakgrunnen og bidraget til disse to og vad vi kan lære av dette i dag. Fordragsholder er førsteamanuensis
ved Institutt for fysikk Rolf Jonas Persson.

Vi vil i tillegg vise det fysiske eksperimentet flere av «Gravesandes kuler». Émilie de Châtelet var blant publikum da den nederlandske fysikeren William Gravesande demonstrerte eksperimentet for publikum for aller første gang.
Eksperimentet Gravesandes kuler foregår i utstillingslokalene kl. 14.10 - til 14.30.

Utstillingen er åpen og gratis for publikum i Gunnerusbibliotekets åpningstid under Hyferfestivelen. (Kl. 10.00 - 15.-00)

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli tatt bilder under festivalen dagene 22. og 23 september. Bildene vil kun bli benyttet til kommunikasjon og informasjon knyttet til festivalen fremover.
Sted
Arrangører
NTNU Universitetsbiblioteket
http://www.ntnu.no/ubpost@ub.ntnu.no
Del
Lagre
Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by