Foredrag: Trusler i Norge, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Foredrag: Trusler i Norge, Politiets sikkerhetstjeneste PST
Foredrag: Trusler i Norge, Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
21 februar 2024, 17:00
Forsvarsmuseet Rustkammeret Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim
Conference
Debate

TMS - Trondheim Militære Samfund inviterer til foredrag med Politiets Sikkerhetstjeneste - PST. Tema for foredraget er Trusler i Norge.

Arrangementet er gratis. Påmelding er obligatorisk pga. begrenset antall plasser.
 

Om Politiets sikkerhetstjeneste 

PST håndterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. PST skal blant annet forebygge og etterforske straffbare handlinger som; ulovlig etterretningsvirksomhet, sabotasje og politisk motivert vold, terror, trusler mot myndighetspersoner og hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen.

Politifaglig og administrativt er PST direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. For påtalemessige forhold og gjennomføring av etterforskning er PST underlagt riksadvokaten.

Om Trondheim Militære Samfund 
TMS - Trondheim Militære Samfunds formål er å bidra til å opprettholde forsvarsviljen, ved å spre informasjon om tema relatert til Forsvaret, Totalforsvaret og samfunnssikkerhet, fremme faglige, kulturelle og sosiale interesser blant medlemmene, samt å være et kontakt- og samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret, primært i Midt-Norge.

Sted
Forsvarsmuseet Rustkammeret Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim
Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim, Norway
Arrangører
Del
Lagre
Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by