This event has passed

Geologiens Dag - Foredrag om Lockne meteoritten

31. aug. 2019
9:00 AM - 1:00 PM
På NTNU Vitenskapsmuseet med bl.a Trøndelag Amatørgeologiske Forening.
arr. for de steininteresserte.

Det vil bli mulighet for identifisering av stein du har funnet. Steinknusing for de små. Konkurranse. Utstilling av stein etc.

Kom og besøk vår stand på museet.
Masse spennende for store og små

Foredrag om METEORITTEN I LOCKNE som slo ned for 455 mill.år siden og dannet Locknekrateret ved Østersund. Foredragsholder er Karl-Gustaf Jirdén
fra JAGS (Jämtlands Läns Amatörgeologiska Sällskap)

Suhm-huset kl 13.00- 14-00

Erling Skakkesgt 47 A
Erling Skakkes gate 47A
7012