GJENKLANG - kunstutstilling

Detaljer

Årets sommerutstilling i Erkebispegården viser nye og eldre verk av Erlend Leirdal, Heidi Bjørgan og Anne Kampmann. I utstillingen kan du derfor oppleve treskulptur, keramikk og maleri med ulike uttrykk som representerer vår egen samtid, og som samtidig gir en gjenklang tilbake til Nidarosdomens komplekse restaureringshistorie og dens mangfoldige kunstneriske bidrag.

 

Åpningstider: 

Mandag - fredag kl. 10-17

Lørdag kl. 11-15

Søndag kl. 12-16

For å besøke utstillingen må man kjøpe inngangsbillett til Riksregaliene.

 

Da gjenreisingen av Nidarosdomen startet på 1900-tallet hadde man få kilder om katedralens opprinnelige utseende fra middelalderen. Siden kunsten og religionen har noen felles systemer for å håndtere det ukjente, fikk kunstneren en unik rolle i gjenoppbyggingen av katedralen. Noen av Norges mest betydningsfulle kunstnere som Gustav Vigeland, Arnold Haukeland, Kristoffer Leirdal og Tone Thiis Schjetne startet sine karrierer i Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) med gjenreisingen av Nidarosdomens Vestfront på 1900-tallet.

Mer info
Lagre i kalenderen min
Kategorier
Billetter
Vanlig
kr 120,-
Arrangører
Sted
Erkebispegården
Lavetthuset
Kongsgårdsgata 1B
7013 Trondheim

trdevents.no

What's going on in Trondheim. Calendar with concerts, festivals, shows, art houses, theaters, debates and more things! This year's events can be found here.