Hannah Ryggen Triennale 2022 Anti-monument l 25.mars - 14.august

Hannah Ryggen Triennale: Anti-monument l

Detaljer

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums hovedutstilling under triennalen i lånte lokaler på TKM Gråmølna.

 

“Hva skjuler seg mellom trådene i teppet som uforutsett ble et minnesmerke? Levde vi noen gang på en stjerne, slik Hannah Ryggen forestilte oss med sitt aller største teppe, et størrelsesmessig monumentalt, men føyelig og sårbart uttrykk for universell medmenneskelighet og respekt for jorda vi lever på? Hva er en helt, hva er en nasjon, og hva skal til for at vi som verdenssamfunn kan legge til rette for en mer solidarisk fremtid? Den flerdelte hovedutstillingen Anti-monument utforsker tomrommet, ytringen som tør å tvile, det anonyme livet, styrken i det lavmælte, nerven i tilhørighet, råskapen i det personlige og metaforiske tap.”

 

Triennaleutstillingen i Gråmølna er den største delen av Anti-monument, og det er her de fleste verkene av Hannah Ryggen stilles ut under triennalen. Sammen med Hannah Ryggen er følgende kunstnere representert i Gråmølna:

Magdalena Abakanowicz, Marit Helen Akslen, Jennie Bringaker, Jonas Dahlberg, Matilde Westavik Gaustad, Arthur Jafa, Britta Marakatt-Labba, Marthe Minde, Per Kristian Nygård, Frida Orupabo, Threads of Innovation og Anusheh Zia

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Gratis
Arrangører
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
Sted
Trondheim Kunstmuseum, TKM Gråmølna
Trenerys gate 9 Trondheim Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 7042 Norway

trdevents.no

What's going on in Trondheim. Calendar with concerts, festivals, shows, art houses, theaters, debates and more things! This year's events can be found here.