Inkluderingsdebatt
Dette arrangementet har passert
tirsdag, september 28, 2021 7:00 PM - 8:00 PM

Inkluderingsdebatt i Teatergata

Detaljer

Velkommen til Inkluderingsdebatt i Teatergata. I samarbeid med Kunsthall Trondheim og Litteraturhuset i Trondheim, inviterer Trøndelag Teater til inkluderingsdebatt om arbeidsmuligheter for kunstnere og kulturarbeidere med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. I panelet vil Trondheim kommune, Norsk kulturråd og kunst- og kulturarbeidere i Trondheim delta. Mens migrasjonen i verden har ført til at Norge er blitt tilført potensiell ny arbeidskraft, sliter innvandrende kunstnere, kulturarbeidere og andre med å få tilgang til arbeidsmarkedet både som ansatte og frilansere. 

 

I denne tredje av vår rekke av mangfoldsdebatter spør vi om våre nykommeres faglige, kulturelle og personlige kompetanse virkelig er noe kunst- og kulturfeltet etterspør. Har de egentlig noen vei inn relevante yrker? I så fall, hvordan kan myndigheter og kunst- og kulturfeltets ulike aktører bidra til at flere kan delta? Og hvordan kan de sikres både lønns- og pensjonsmuligheter på lik linje med andre i landet? 

 

Vi har invitert deltakere med ulike ståsted innenfor kunst- og kultur for å diskutere disse temaene. 

 

Debatten blir ledet av dramaturg Per Ananiassen, og deltakerne i panelet er:

 

Monica Stendahl Rokne

Monica N. Ifejilika 

Kristina Cepkenovic Karlsen 

Samer Zarka 

Javad Montazeri 

Per Ananiassen

 

Gratis inngang, men fribillett må løses mht smittesporing.

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Arrangementet på Facebook
Sted
Trøndelag Teater
Teatergata
Prinsens Gate 20
7012 Trondheim

trd.events

Wondering what's going on in Trondheim? Here you will get updates on the Trondheim's cultural life.