This event has passed

Knutsen og Ludvigsen slår til igjen.

sep. 12. 2019 @ 9:00 AM - 1:00 PM

Øystein Dolmen KNUTSEN OG LUDVIGSEN slår til igjen!

Stor separatutstilling med nye og gamle trykk.
Åpning den 7.sept kl. 12.00 til 6. oktober.

ØYSTEIN DOLMEN
har vært innom mange kunstneriske uttrykksformer i løpet av sin karriere. Selvsagt mest kjent for sangene om Knutsen & Ludvigsen i samarbeid med makkeren Gustav Lorentzen.
Han har også drevet utstrakt konsert- og teatervirksomhet, skrevet bøker, teater og arbeider for tiden med en ny animasjonsfilm om de to tunnelberne. (Premiere i 2020, som er femti år etter den første plateugivelsen.)
Øystein Dolmen har i alle år vært ansvarlig for illustrasjonene av Knutsen & Ludvigsen, det være seg platecover og bøker. De senere årene har dette resul-tert i en rekke separatutstillinger rundt om i hele landet.
Bildene i denne utstillingen har alle blitt påbegynt på papir. De senere arbeide-ne er i tillegg viderebehandlet digitalt. Trykkteknikken kalles «giclée», et finere ord for digitalprint.

CV:
NTNU cand.mag historie/engelsk/sosiologi 1971.
KNUTSEN & LUDVIGSEN. Medskaper og medhovedmann sammen med Gus-tav Lorenzen fra 1970 til dennes bortgang i 2010. Har siden videreført histo-rien om de to tunnelboerne frem til i dag.

KUNST: Øystein Dolmen er mannen bak tegningene av Knutsen & Ludvigsen og har gjennom årenes løp illustrert plateomslag, bøker og i det hele tatt skapt det visuelle universet der Grevlingen, Det Store Dyret og Konduktøren har vært sentrale figurer.
Etter at Gustav Lorentzen gikk bort har Øystein Dolmen samlet sammen illus-trasjoner helt fra 1970, og også skapt en rekke nye i løpet av de siste årene.

UTSTILLINGER:
Dolmen har, mellom mange andre gjøremål, siden 2012 hatt en rekke separa-tustillinger:
Rockheim i Trondheim, Rock City i Namsos, Popsenteret i Oslo, St.Olavs Hospi-tal (veggmaleri), Galleri Fenka i Levanger, Galleri SG i Trondheim, Røros Kunstformidling, Kristiansund Kunstforening, Holmsbustuene i Hurum, Auk-rustsenteret i Alvdal. Et samarbeidsprosjekt sammen med grafittikunstneren Jame One har hittil resultert i to utstillinger på Galleri MAP i Oslo.

Repetitions

ma., sep. 23 @ 11:00 AM
ti., sep. 24 @ 11:00 AM
on., sep. 25 @ 11:00 AM
to., sep. 26 @ 11:00 AM
fr., sep. 27 @ 11:00 AM
ma., sep. 30 @ 11:00 AM
ti., okt. 1 @ 11:00 AM
on., okt. 2 @ 11:00 AM
to., okt. 3 @ 11:00 AM
fr., okt. 4 @ 11:00 AM
Galleri Fenka
Kirkegata 66 A LEVANGER 7600 Norway