Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)
Dette arrangementet har passert
onsdag, september 29, 2021 7:00 PM - 8:30 PM

Kristin H.Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse

Detaljer

Kristin Hestmann Vinjerui: Sosiale skilnadar i helse og død, ei oppdatering frå Helseundersøkinga i Trøndelag (HUNT)

Sosiale skilnader helse er kjend, der folk i lågare sosiale lag har dårlegare helse og døyr i yngre alder. Dette er vist for mange ulike sjukdommar, men korleis er mønsteret ved opphoping av fleire, samtidige og kroniske helseplager (multimorbiditet)? Og korleis påverkar samspelet mellom sosial posisjon og multimorbiditet dødelegheita? Desse spørsmåla undersøkte Vinjerui i doktoravhandlinga si, som ho vil presentere i dette foredraget. Vidare vil ho peike på nokre utfordringar i handtering av multimorbiditet i helsevesenet slik det er utforma i dag.

Arrangementet er gratis, men krever at man henter ut gratisbilletter fra Hoopla: https://kb.hoopla.no/sales/helse

Mer info
Lagre i kalenderen min
Kategorier
Billetter
Sted
Rådhussalen, Trondheim folkebibl.
Peter Egges plass 1
Peter Egges plass 1
7011 Trondheim

trd.events

Wondering what's going on in Trondheim? Here you will get updates on the Trondheim's cultural life.