Kongsgården med blå og åpen dør
fredag, mars 19, 2021 - søndag, juni 6, 2021

LYDHØR program våren 2021

Detaljer
LYDHØR i Kongsgården er et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøker sympoetisk samspill mellom natur, miljø, omgivelser, materialer, små barn, kunstnere, pedagoger og forskere. Prosjektet arbeider i perioden 2019 til 2021 med å utvikle små barns møte med kunst gjennom etablering av en kunstarena for barn i barnehagealder i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim.

LYDHØR - kunstarena for de minste presenterer 6 av disse prosjektene som åpne arrangement i løpet av våre 2021.
Mer info
Lagre dette arrangementet
Billetter
Gratis
Sted
Lydhør i Kongsgården
Kjøpmannsgata 3
7013 Trondheim