This event has passed

Omvisning i spissbunker på Nyhavna

15. juni 2019
1:00 PM - 3:00 PM
Bli med inn i spissbunker på Ladehammerkaia!
Dora ubåtanlegg på Nyhavna i Trondheim var under okkupasjonstiden nord-Europas største ubåtverft. I dag er det 13 originale bygninger som står igjen i anlegget. Spissbunkerne på Ladehammerkaia står så godt som uendret fra okkupasjonstiden.

Stine H.Runden har utarbeidet kulturminneplanen for Nyhavna, i regi av Byantikvaren i Trondheim og inviterer til åpen bunker under "Hendelser på Nyhavna". Med en mastergrad i kulturminneforvaltning, har hun spesialisert seg på minnesteder og bygninger gjenværende etter 2.verdenskrig i Norge og Trondheimsregionen.

Arrangementet er gratis men har begrenset med plasser.
Booking gjøres via Hoopla:
https://spissbunker.hoopla.no/sales/omvisningspissbunker

NB*: Alle må ha med egen lommelykt eller mobiltelefon med lykt. Det finnes verken dagslys eller elektrisitet i bunkeren.
NB**: Bunkeren er svært støvete. Anbefales ikke for mennesker med astma eller andre luftveisplager.
NB***: Bunkeren kan virke klaustrofobisk."

Bakgrunn:
Natt til 9 april 1940 ble nazi-Tysklands angrep på Norge, "Operation Weserübung-Nord", igangsatt. Tysk hær, luftvåpen og marine overrumplet det norske forsvaret og militær motstand tok i stor grad slutt kort tid etter. Kryssere og slagere lastet med tyske tropper ble sendt nordover inn Oslofjorden og videre opp langs norskekysten mot blant annet Trondheim og Narvik. Landets hovedstad ble gjort til okkupasjonsmaktens administrasjonssentrum. I Trondheim ble kapitulasjonsavtalen underskrevet på Britannia Hotell 10 juni 1940. I årene som fulgte skulle infrastruktur og industri utvikles i stor skala med formål om å sikre det tyske krigsmaskineriet. For å kunne opprettholde beredskap i Atlanterhavet var krigsmarinen avhengig av flere ubåtstøttepunkt, marineverft og bunkere utenfor den korte tyske kystlinjen. Befestninger og bunkeranlegg strakk seg etterhvert fra sørkysten av Frankrike og nordover opp til nord-Norge. Forsvarslinjen ble kjent som Atlanterhavsvollen og skulle avverge den allierte trusselen mot Det tredje riket fra vest.

Dora ubåtanlegg på Nyhavna i Trondheim var under okkupasjonstiden nord-Europas største ubåtverft. I sammenheng med Agdenes befestninger og ankringsplasser i Fættenfjord var Trondheimsfjorden et enormt ubåtstøttepunkt med stor betydning for nazi-Tysklands krigføring i nord-Atlanteren. Dora 1, Dora 2, fyringsbunkeren og verftsbygninger er oppført mellom 1940 og 1945. I dag er det 13 originale bygninger som står igjen i anlegget.
Ormen Langes vei 10
Ormen Langes vei 10
7041