Omvisning: Kirken under gaten

Kirken under gaten. Foto: Vitenskapsmuseet
Omvisning: Kirken under gaten
27 juli 2024, 11:00
Kirken under gaten
28 juli 2024, 11:00
Kirken under gaten
Guided Tour
Gallery / Museum
Family
Senior

I 2016 ble det i Krambugata funnet spor av en liten trekirke som ble bygd første gang omkring andre halvdel av 1000-tallet.

Kirken ble ødelagt flere ganger gjennom drøyt 200 år, men gjenoppbygget gang på gang – hver gang i tre. En brann på 1300-tallet markerte slutten. Selv om kirken da ikke ble gjenoppbygd, ble alteret stående og fikk et beskyttende skur, eller lite kapell, over seg.

Under den eldste kirkefasen ble det også funnet spor av bolighus fra slutten av vikingtid, som gir oss innblikk i dagliglivet til Trondheims aller første innbyggere.

Bli med på en omvisning som gir innblikk i en tid da Trondheim var erkebispesete for hele det norrøne kulturområdet og folks liv var gjennomsyret av kirken, og et svært interessant arkeologisk funn fra området der middelalderbyen Nidaros vokste frem.

Gratis inngang og deltakelse på omvisningen.

Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by