Klemenskirken. Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet
Dette arrangementet har passert
onsdag, juli 28, 2021 2:00 PM - 2:45 PM

Omvisning: Klemenskirken

Detaljer

Velkommen til Klemenskirken, stedet der Olav Haraldsson ble Olav den hellige.

Funnet av Klemenskirken i 2016 ble regnet som et av verdens viktigste arkeologiske funn det året.

Dateringene forteller at kirken må være reist rundt år 1015 og at det høyst sannsynlig er Olav Haraldssons Klemenskirke.

I denne kirken ble Olav Haraldsson til Olav den hellige da helgenkongens skrin høytidelig ble plassert på høyalteret den 5. august 1031. Nå er endelig stedet lokalisert.

Formidlere fra NTNU Vitenskapsmuseet byr på en omvisning i Klemenskirken hver dag under Olavsfest.

Vi oppfordrer til at deltakere holder avstand til hverandre og tenker smittevern, både for sin egen og andres sikkerhet.

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Gratis
Arrangementet på Facebook
Arrangører
NTNU Vitenskapsmuseet
Sted
Klemenskirken
Krambugata 2
7011 Trondheim

trd.events

Wondering what's going on in Trondheim? Here you will get updates on the Trondheim's cultural life.