Orange the world! Verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner

Oransje plakat med teksten: Orange the world! Verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner. 25. november-10. desember
Orange the world! Verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner
19 november 2021
Feministhuset
Debate
Lecture

Feministhuset koordinerer flere arrangementer i forbindelse med verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner og sekstendagerskampanjen Orange the world. Vi arrangerer kunstutstillingsåpning 20. november, møte på Feministhuset 25. november, aksjon på Nordre 27. november, og møte med kulturelt innslag på Feministhuset 27. november. Vi er også medarrangør på markering i Tordenskjold/minne-parken 25. november. 

 

Alle arrangement er åpne og gratis.

Støttet av LOs regionale utvalg for familie- og likestillingspolitikk og Utdanningsforbundet Trondheim.

Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by