Vira Viral av
Dette arrangementet har passert
fredag, juli 16, 2021 6:20 PM - 6:50 PM

Prosjekt 2021: Viral Viral

Detaljer

Viral Viral
av Qianhui Qian

Når: 16. og 30. juli og 13. august 2021
Tid: To visninger, en kl. 18:20 og en kl. 19:00
Sted: Planetariet, Vitensenteret i Trondheim
Billetter: Lenke til gratis billetter på Facebook
 

Viral Viral er en del av Prosjekt 2021, som er fem midlertidige kunstprosjekter i Midtbyen, i regi av NTNU, Trondheim kommune, og Midtbyen Management.
 

Viral Viral tematiserer hvem vi er som mennesker i en global krise, og hvilke effekter pandemien har hatt.

Tiden før koronapandemien kan fremstå som et uoppnåelig håp, en utopi som vi alle var en del av, men som vi nå har mistet. Den andre delen av filmen handler om hvordan vi i hverdagen forholder oss til og tilpasser livet vårt ut fra koronapandemien.


Viral Viral stiller spørsmål om hvorvidt folk under en pandemi, uavhengig av hvor de bor, gradvis vil akseptere og tilpasse seg en ny normal, en ny hverdag. Hvordan forandrer pandemien våre liv, og har vi mennesker fremdeles vår frie vilje i behold?


Visningen i Planetariet, under kuppelen med en 360 graders digital kino, blir en slags motsetning til det tradisjonelle teateret.


Viral Viral vil kunne gi publikum muligheten til en nærgående opplevelse av hvordan verden ble under pandemien – sett gjennom en kunstners blikk, en kinesisk statsborger i sentrum av begivenhetene.


Alle kunstprosjektene er gratis og åpne for publikum i perioden juni til ut august.

 

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Arrangementet på Facebook
Sted
Vitensenteret
Kongens gate 1
7011 Trondheim

trd.events

Wondering what's going on in Trondheim? Here you will get updates on the Trondheim's cultural life.