This event has passed

Saepmie Pride: Niilas Helander

sep. 12. 2019 @ 4:00 PM - 6:00 PM

the maps of spring always has to be drawn again in undared form.
vårens kart må alltid tegnes om igjen i uutfordret form.

Niilas Helander lea akte tjiehpiedæjja jih tjaelije. Satne guhkies tijjie queer gyhtjelasseh båetije biejjieh bijre barkedh, jih aaj meatan queer saemien histovrije barkeminie. Daate prosjektesne, satne gïehtjede daah aamtesh vieken akte vuesiehtimmie jih gaskestalleme.

//

Niilas Helander har lenge jobbet med skeiv framtidighet sett i lys av skeiv historie. I dette prosjektet vil han utforske disse temaene gjennom en performance og samtale på Kunsthall Trondheim.

Arrangementet er organisert i samarbeid med Saepmie Pride, og er en del av programmet til Kunsthall Trondheims utstilling "Wonderland" med den dansk-grønlandske kunstneren Pia Arke som vises 5. september – 10. november.

Panelsamtale: Solen, Vår Far, Er Homo.
Tittelen spiller på Áillohaš sin diktsamling med nesten samme tittel. Áillohaš sin seksualitet og hans relasjoner med menn diskuteres sjeldent åpent i Saepmie eller Norge. Áillohaš sin skeive praksis (som strekker seg langt ut over seksualitet) og hans relasjon til naturen må sees i sammenheng med hans kunstnerskap. Det ene kan neppe eksistere uten det andre. Kan det å være skeiv forstås som noe vi gjør, og ikke noe vi er, som en strategi for å gjøre fremmed det vi har tatt urettmessig eierskap over? Kan Áillohaš bli et skeiv forbilde, en slags Ofelaš for tida vi nå står i, også med tanke på klimakrisen?

Deltagere: Niilas Helander, Dávvet Bruun-Solbakk, Elisabeth Stubberud, Stine H. Bang Svendsen, Merethe Kuhmunen

Niilas Helander er kunstner og skribent basert i Berlin og Oslo. Som skribent har han i en rekke tekster utforsket samisk samtidskunst, men også samisk gavefilosofi og politikk.
Kunsthall Trondheim
Kongens gate 2 Trondheim 7011 Norge