Sikkerhetsutfordringer for Norge - Foredrag med Etterretningstjenesten

Sikkerhetsutfordringer for Norge - Foredrag med Etterretningstjenesten
20 mars 2024, 17:00
Forsvarsmuseet Rustkammeret Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim
Debate
Conference

TMS - Trondheim Militære Samfund inviterer til foredrag med Etterretningstjenesten. Tema for foredraget er: Sikkerhetsutfordringer for Norge

Arrangementet er gratis. Påmelding er obligatorisk pga. begrenset antall plasser.

Om Etteretningstjenesten Etterretningstjenesten er Norges nasjonale utenlands­etterretningstjeneste.

Tjenestens samfunnsoppdrag er å bistå norske myndigheter og gi beslutningstakere støtte i saker som gjelder utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Det overordnede formålet med norsk utenlandsetterretning er å beskytte Norges eksistens, territorielle integritet, borgere og viktige nasjonale interesser.

E-tjenestens oppdrag er å innhente, bearbeide og analysere informasjon som er av betydning for Norge og norske interesser, særlig informasjon om kapasiteter og intensjoner som forsøkes holdes skjult.

Som utenlandsetterretningstjeneste er det fremmede stater eller utenlandske organisasjoner og individer som er hovedmålene for Norges etterretningsvirksomhet.

Om Trondheim Militære Samfund
TMS - Trondheim Militære Samfunds formål er å bidra til å opprettholde forsvarsviljen, ved å spre informasjon om tema relatert til Forsvaret, Totalforsvaret og samfunnssikkerhet, fremme faglige, kulturelle og sosiale interesser blant medlemmene, samt å være et kontakt- og samarbeidsorgan for alle foreninger med tilknytning til Totalforsvaret, primært i Midt-Norge.

Sted
Forsvarsmuseet Rustkammeret Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim
Kongsgårdsgata 1D, 7013 Trondheim, Norway
Arrangører
Del
Lagre
Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by