Sommer på Rockheim: Lek med lyd

Sommeren på Rockheim: Omvisning i Tidstunellen

Detaljer

Rockheims faste utstilling, Tidstunellen, er utformet som en reise gjennom nyer norsk musikk og kulturhistorie. Her beveger du deg fra 1950-tallets gryende ungdomskultur til dagens uttrykksformer. Artister, musikken og rockens verktøy løftes frem i lys av de ulike tiårenes kulturhistorie. Under en omvisning vil du få en innføring i populærmusikkens utvikling i Norge og en veiledning i bruk av den interaktive utstillingen.

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Vanlig
kr 160,-
Honnør
kr 130,-
Redusert
Gratis
Sted
Rockheim - Det nasjonale museet for populærmusikk
Brattørkaia 14
7010 Trondheim

trdevents.no

What's going on in Trondheim. Calendar with concerts, festivals, shows, art houses, theaters, debates and more things! This year's events can be found here.