Celebration of diversity
lørdag, september 4, 2021 11:00 AM - 6:00 PM

Språk- og kulturfestivalen

Detaljer

Språk- og kulturfestivalen er en festival med sceneopptredener, kulturmesse med stands fra ulike land, matmesse, konserter, og folkedans.Målet er å legge til rette en møteplass for folk med ulike kulturelle bakgrunn der de kan forestille deres egne kultur. Det er mer enn 40 ulike land som bli representert under festivalen vår gjennom lokale organisasjoner. 

Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Gratis
Arrangementet på Facebook
Videoer
Arrangører
Språk og kulturfestivalen Trondheim
Sted
Erkebispegården
Kongsgårdsgata 1B
7013 Trondheim

trd.events

Wondering what's going on in Trondheim? Here you will get updates on the Trondheim's cultural life.