Dette arrangementet har passert
torsdag, august 6, 2020 1:00 PM - 5:00 PM

Syverksted på Svartlamon

Detaljer
I forbindelse med årets digitale markering av Karlsøyfestivalen 2020 ønsker vi å invitere til gratis utendørs SYVERKSTED torsdag 6 august for å produsere hjemmelaga munnbind og smittevern masker lokalt her på Svartlamon.

Med korona situasjonen har vi sett hvordan retten til fredelige demonstrasjoner har blitt sterkt begrenset overalt i hele verden med tanke på hensyn til smittevern og folkehelse. Syverkstedet er derfor en åpen invitasjon til alle som ønsker å ta del i en aktiv og positiv mobiliseringsaksjon i tilfelle en ny og alvorlig smittebølge skyller over Norge.

Karlsøyfestivalen i Troms er en viktig og annerledes kulturfestival med mening og iår er tema: OPPRØR!

Karlsøyfestivalens Manifest :

Karlsøyfestivalen er en musikk- og kulturfestival med mening! Den er ei markering av motstand mot et samfunn der de viktigste verdiene er lønnsomhet, konkurranse og grådighet. Den er en protest mot raseringen av distriktene, miljøødeleggelsene, rasisme og diskriminering. Den protesterer mot kolonialismen, utbyttinga og den brutale undertrykkinga av verdens folk.

Karlsøyfestivalen er en fest for og ei feiring av alle positive motkrefter!

Den skal gjenspeile, gjenskape og fremme alle de alternative kreftene som kjemper for en annen og bedre verden preget av solidaritet, medfølelse og kjærlighet!

Praktisk Info :
Sted : Utendørs på Svartlamon (følg skilt)
Dato : Torsdag 6 august
Tidspunkter :
kl 13.00 - 15.00 : Barn og Unge
kl 15.00 - 17.00 : Voksne

Vi vil ha Antibac tilgjengelig og sørge for ekstra renhold under hele arrangementet.

Viktig hensyn i forhold til smittevern:
- Ikke kom om du er syk eller har symptomer på korona.
- Opprettholder 1m avstand til andre.
- Bruk Antibac!

VELKOMMEN!Mer info
Lagre i kalenderen min
Billetter
Gratis
Arrangører
Loan TP Hoang
Sted
Svartlamon
Utendørs , Svartlamon
Strandveien 25
7042 Trondheim

trd.events

Wondering what's going on in Trondheim? Here you will get updates on the Trondheim's cultural life.