This event has passed

The Big Challenge Science Festival

15. juni 2019 - 18. juni 2019
The Big Challenge er en internasjonal vitenskapsfestival som arrangeres av NTNU 16.-19. Juni 2019.

Festivalen er for alle som er interessert i utfordringene vi står overfor i fremtiden, med målet om å dele kunnskap og inspirere neste generasjon.

Verdensledende forskere, kunstnere og opinionsledere kommer til Trondheim for arrangementet. Programmet vil fremheve temaer som morgendagens teknologi, sannhetens natur og hva vi trenger å gjøre for å bygge en bærekraftig fremtid. Foredragsholdere vil utfordre seg selv og publikum til å tenke på hvordan vi kan påvirke fremtiden – og hvordan fremtiden vil påvirke oss.

I tillegg til hovedprogrammet vil Big Challenge-festivalen også inkludere konserter.
Olavshallen
Olav Tryggvassons gt 2 Trondheim 7004