Trondhjems Sjøfartsmuseum

1. juli 2020
10:00 AM - 3:00 PM
Trøndelags sjøfartshistorie går langt tilbake i tid, og består av mange historier knyttet til sjømannslivet og til Trondheim som sjøfartsby. Vårt museum egner seg for liten og stor!

Åpningstider
13.juni – 31.august:
Mandag - fredag 10.00 – 15.00
Lørdag og søndag: 12.00 – 16.00

SOMMERAKTIVITETER
(fra 20.juni til 20.juli):

* «Farfars fiskeskrøner»
Hver onsdag og fredag kl. 11.00
Bli med Skipsrotta Sivert og Farfar tilbake til seilskutetidas glansdager, hør om den skumle kraken og lek sjøorm i vårt Lek og Lær anlegg!
Passer for barn fra 4 år
Tid: ca. 20 min
(opplegget inngår i vanlig inngangspris)

* «De som seilte for Konge og Fedreland under krigen»
Hver onsdag og fredag kl. 13.00
Omvisningen foregår inne og ute ved Sjøfartsmuseet, og forteller om de som seilte under norsk flagg både i første og andre verdenskrig. I løpet av omvisningen vil dere få noen oppgaver som må løses. Ta med familien og dykk ned i historiene om skip og sjømenn i krigstid.
Passer for barn fra 8 år
Tid: ca. 40 min
(opplegget inngår i vanlig inngangspris)

UTSTILLINGER
* "Fra seil til damp"
1800-tallet var en tid med store tekniske nyvinninger. Allerede i begynnelsen av århundret gjorde dampmaskinen sitt inntog. Dampskipene fikk sitt virkelige gjennombrudd i internasjonal handel og skipsfart omkring 1860, sammen med jernbane og telegraf. I løpet av 50-60 år var dampmaskin, skipsskrog og framdriftsteknologi utviklet i en slik grad at dampskipene konkurrerte ut seilskipene, som fram til da hadde vært enerådende på alle hav.

* "Byens seilskutetid"
Fra midten av 1700-tallet blomstret sjøfarten i Norge. Trondheim med sine handelshus ble etter hvert en ledende sjøfartsby i landet. Med seilskutene ble byen knyttet til den internasjonale handelen. Norske varer som trelast og fisk ble eksportert. Nye, eksotiske varer som sukker og tobakk ble importert. På slutten av 1800-tallet sysselsatte skipsfarten nesten 60.000 mann. Livet til sjøs var hardt, både for sjømennene som risikerte livet på havet og for familiene hjemme i Norge.

Barnas Sjøfartsmuseum
Kom på Sjøfartsmuseet og hjelp skipsrotta vår. Han heter Sivert og blir så fort sjøsyk. Han trenger hjelp med mange ting; han skal få til noen vanskelige knuter, og han må finne ut av dette med babord og styrbord. Men viktigst av alt; han må finne det hemmelige rommet.
Velkommen til ei barnevennlig utstilling om seilskutetida.


Trondhjems Sjøfartsmuseum ble opprettet i 1919, og har siden slutten av 1960-tallet holdt til i Brattørvakta, også kalt «Slaveriet». Det gule murhuset ble fredet i 1941.

Gjentakelser (19)

Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum
Trondhjems Sjøfartsmuseum (Kjøpmannsgata 75)
Kjøpmannsgata 75 Trondheim Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 7010 Norway