Tsjaikovskij & Sjostakovitsj

okt. 3. 2019 @ 5:30 PM - 7:30 PM

Dirigent Lan Shui
Solist Birgitta Elisa Oftestad, cello
Brahms Haydnvariasjoner
Tsjaikovskij Rokokkovariasjoner for cello og orkester
Sjostakovitsj Symfoni nr. 1
Olavshallen
Olav Tryggvassons gt 2 Trondheim 7004