Laster Arrangementer
mars 2018

Barnas Time på Rockheim

:

Introduksjon til Ei vise er så…

:

Omvisning i hovedutstillingen

:

Guided tour of the main exhibition

:

Barnas Time på Rockheim

:

Introduksjon til Ei vise er så…

:

Søndagsomvisning: Trondheim…

:

Søndagsomvisning: TKM Bispegata

:

Omvisning i hovedutstillingen

:

Guided tour of the main exhibition

:

Babyomvisning

:

Barnas Time på Rockheim

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Introduksjon til Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Omvisning i hovedutstillingen

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Guided tour of the main exhibition

:

Barnas Time på Rockheim

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Introduksjon til Ei vise er så…

:

Søndagsomvisning: Trondheim…

:

Søndagsomvisning: TKM Bispegata

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Omvisning i hovedutstillingen

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Guided tour of the main exhibition

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Babyomvisning

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

: