Laster Arrangementer

← Tilbake til arrangementer

Rockheim

mars 2018

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Omvisning i hovedutstillingen

:

Guided tour of the main exhibition

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Allsang på Rockheim

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Musikkforedraget: Motown…

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Babyomvisning

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Barnas Time på Rockheim

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Introduksjon til Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Omvisning i hovedutstillingen

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Guided tour of the main exhibition

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Barnas Time på Rockheim

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Introduksjon til Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Omvisning i hovedutstillingen

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Guided tour of the main exhibition

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Babyomvisning

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Barnas Time på Rockheim

:

Påske på Rockheim: Barnas time

:

Introduksjon til Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: Ei vise er så…

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Omvisning i hovedutstillingen

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Guided tour of the main exhibition

:
april 2018

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Påske på Rockheim: En blå…

:

Påske på Rockheim: Omvisning

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Babyomvisning

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Babyomvisning

:

Rockheimkunnskap med Claudia Scott

:

Ei vise er så mangt

:

Dains me mæ

:

Ei vise er så mangt

: