Byvandring: Kalvskinnets mørke historie

Byvandring: Kalvskinnets mørke historie
14 mai 2024, 16:00
Vitenskapsmuseet
Billetter
Gallery / Museum
Guided Tour

Visste du at på Kalvskinnet lå et sukkerraffineri som var tuftet på afrikansk slavehandel, eller at det ble bedrevet tvangsarbeid på Tukthuset bort i gata? Og vet du hvor Galgebakken i Ila lå? Der foregikk Trondheims siste heksebrenning i 1674.

Bli med på en byvandring i området fra Kalvskinnet til Ila og lær mer om den mørke delen av Trondheims historie.

Byvandringen passer best for voksne, ungdom og store barn. Det er begrenset antall plasser på våre omvisninger. Kjøp billetter på forhånd her.

Oppmøte utenfor Vitenskapsmuseets hovedinngang senest 15 minutter før omvisningen starter.

Priser:
125/70(b/h/s)/325(fam)

Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by