Grønt skifte uten naturinngrep

Dette arrangementet har passert
Grønt skifte uten naturinngrep
22 september 2023, 12:15
Akrinn, NTNU Campus Kalvskinnet
Billetter
Other
Festival
Debate
Alle estimater viser en voldsom vekst i etterspørsel etter mineraler og metaller for det grønne skiftet. Norge er i en særegen posisjon innen både geologi, teknologi og rammeverk for å drive frem en ansvarlig metall- og mineralutvinning for omstillingsprosessen som trengs.
Samtidig er hjemlig motstand stor mot gruvedrift til lands og vanns. Nimbyprinsippet (Not in my backyard) står sterkt, samtidig som nordmenn er storforrukere av teknologi og andre varer som krever at det utvinnes langt mer mineraler og metaller enn i dag. Vi vil ha et grønt skifte – men kan vi gjøre det uten inngrep? Hvilken rolle kan resirkulering og endret forbruksmønster spille?

I denne panelsamtalen møter du blant annet Kurt Aasly som leder NTNU Raw Material Forum og et bredt utvalg eksperter som belyser utfordringene og mulighetene knyttet til mineralutvinning – før, nå og i fremtiden»

Hva er mulighetene for at Norge inntar en ledende posisjon innen forsyning av mineraler og metaller til det grønne skiftet – og hva er hindrene?
Hva er alternativene til at Norge inntar denne rollen?
Hvilken rolle kan forskningen innta for å sikre at inngrepene minimeres?

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli tatt bilder under festivalen dagene 22. og 23 september. Bildene vil kun bli benyttet til kommunikasjon og informasjon knyttet til festivalen fremover.
Sted
Akrinn, NTNU Campus Kalvskinnet
Sverres gate 12, 7012 Trondheim, Norge
Arrangører
Del
Lagre

Del av program

Dette arrangementet er en del av: Hyfer 2023
Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by