Omvisning: Vitenskap i verdens utkant - Opplysningstid i Trondheim

Omvisning: Vitenskap i verdens utkant - Opplysningstid i Trondheim
2 juni 2024, 12:00
NTNU Vitenskapsmuseet
Billetter
Guided Tour
Gallery / Museum
Senior

Visste du at forskerne på 1700-tallet trodde at svaler overvintret under isen i innsjøer? Eller at de trodde at det regnet lemen når det tordnet?

Velkommen til omvisning i utstillingen 1760 – Vitenskap i verdens utkant. Omvisningen tar for seg hvordan Trondheim ble et vitenskapelig samlested etter 1760.

Etter dannelsen av Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskap i spissen, fulgte ny forskning og oppdagelser som både folk i Trondheim og utenfor Trondheim nøt godt av.

I omvisningen skal vi også gå inn på menneskets nysgjerrige natur, og hvordan naturlige fenomen ble forklart på de mest fantasifulle måter, selv etter vitenskapens inntog.

Omvisningen passer best for voksne, ungdom og store barn.

Deltagelse på arrangementet dekkes av inngangsbillett til museet. Sikre deg billett ved å kjøpe på nett på forhånd. Velg riktig dato i listen på kjøpslenken.

INNGANG:
• Voksne: 125 kr
• Barn (6-16), student og honnør: 70 kr
• Familie (maks fem personer): 325 kr
• Ledsager med bevis: Gratis
• ICOM, Ecsite, Norges museumsforbund: Gratis

Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by