Soul of Sauna Sessions

May be an image of lighting and houseboat
Dette arrangementet har passert
Soul of Sauna Sessions
20 september 2023, 17:30
Other
Soul of Sauna Sessions med Sanni Parkkinen i Árdna

Finn ditt pusterom! Soul of Sauna presenterer badsturitualer bygget rundt skiftende temaer. Øktene starter med å åpne opp kroppen med enkle bevegelser og tøying. Pusteteknikker, aufguss med eteriske oljer og en lang avslapning med beroligende musikk, sang og noen mytiske elementer følger. Soul of Sauna økter er en perfekt mulighet til å snu bevisstheten innover, ta tid til egenpleie og slappe av i badstuens varme i tillegg til å nyte badstuens helsemessige fordeler. Kom i kontakt med ditt pusterom og koble deg fra alt annet.

Varighet: ca 45-60 minutter. Badstuen er åpen for bruk i totalt 2 timer.

OM SANNI:
Sanni Parkkinen er badstu-entusiast, erfaren yogalærer og pustecoach. Opprinnelig fra Finland, badstue og isbading er hennes store kjærligheter, og hun ser enorm potensiale i å kombinere badstues helbredende kraft med myk bevegelse, pust, avspenning, aromaterapi og historiefortelling. Sanni driver med pusteterapi og utdanner nye pustecoacher i Norge og Finland. I tillegg studerer hun psykologi på NTNU og er entusiastisk for å utforske nevrovitenskap, sinn-kropp forbindelsen og kontaktflaten mellom vitenskap og visdomstradisjoner.

-- English --

Find your breathing space! Soul of Sauna sessions bring you sauna rituals built around changing themes. The sessions start with opening up the body with simple movements & stretching. Breathing techniques, aufguss with essential oils and a long relaxation with calming music, singing and some mythical elements follow. Soul of Sauna sessions are an excellent opportunity for turning your awareness inwards, taking time for self-care and relaxing in warmth in addition to enjoying sauna’s health benefits. Come in contact with yourself and land in your breathing space.

Length: ca 45-60 minutes. Sauna and facilities can be used after the ritual (total session length 2 hours).

ABOUT SANNI:
Sanni Parkkinen is a sauna enthusiast, experienced yoga teacher and breathing coach. Coming from Finland, sauna and ice-bathing are Sanni’s second nature, and she sees enormous potential in combining sauna’s healing power with soft movement, breathing, relaxation, aromatherapy and storytelling. Sanni works mostly with breathing therapy and educates new breathing coaches in Norway and Finland. In addition, she studies psychology at NTNU and is keen on exploring neuroscience, mind-body connection and the interfaces of research and wisdom traditions.
Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by