Utforsking av menneskehetens fremtid - workshop 1

May be pop art of radar and text
Dette arrangementet har passert
Utforsking av menneskehetens fremtid - workshop 1
22 september 2023, 12:15
Terningen 5. etg. Akrinn Kalvskinnet NTNU
Billetter
Festival
Family
Other

Hjelp oss med å samskape menneskehetens framtid!

Vi ønsker å invitere dere til en event hvor dere får oppleve og diskutere menneskehetens fremtid på 4 ulike stasjoner som omhandler miljø og klima på innovative og kreative måter. Dere kan se fram til installasjoner som det pustende Lungetreet, en futuristisk virtuell virkelighetsopplevelse, fortellinger om det gode liv og til og med få prøve en robothale som «kobler deg på naturen», og visuelle utstillinger av forurensning i Trondheim.

Alarmklokkene ringer – det er kode rød for menneskeheten! Man kan si at menneskeheten er i en åpen konflikt med miljøet og naturen da vi står ovenfor den største trusselen noensinne – klimaforandringer. Vi mennesker virker ikke å være hverken i stand til eller villige til å forhindre denne katastrofen. Tiden går – og hva gjør vi?

I løpet av workshopen vil vi invitere et variert publikum, inkludert barna, til å delta og utfordre hva det betyr å være menneske i dag – og hva som trengs fra morgendagens mennesker. Forskere fra miljøpsykologifeltet vil demonstrere uluke visualiseringer som er ment å få oss til å tenke og reflektere. Til dette bruker vi både høyteknologiske- (virtuell virkelighet, data-visualisering, en robothale som beveger seg med kroppene deres) og lavteknologiske tilnærminger (narrativer og øko-kunst) for å illustrere ulike utfordringer som menneskeheten står ovenfor, og vi inviterer alle til å utforske menneskehetens framtid ved hjelp av lek og moro. Ved å appellere til sansene våre fremfor å kun gi informasjon så vil vi utforske med dere hva det betyr å være menneske – og hva det bør bety å være menneske – og samskape menneskehetens fremtid sammen!

Vi kan friste med gratis vafler, frukt og drikke til alle som deltar på workshopene! 

Program for dagen:
Her vil vi ha 4 stasjoner med introduksjoner, økovisualiseringer, samskapingsoppgaver og tapas. Både barn og voksne er hjertelig velkomne.
Deltagere vil rotere mellom stasjonene, slik at alle får mulighet til å oppleve hver av dem.

Stasjon 1: Virtuell virkelighetsopplevelse
Stasjon 2: Framtidens mobilitet
Stasjon 3: Framtidens narrativer
Stasjon 4: Koblingen mellom mennesker og økosystemer

Alle deltagerne vil få plass i en gruppe. Hver gruppe vil deretter rotere mellom stasjonene, slik at alle får være med på hver stasjon. På de ulike stasjonene presenteres en økovisualisering som er ment å vekke følelser. Vi jobber deretter i hver gruppe med å samskape visjoner om framtiden relatert til hver stasjons tema – på kreative og morsomme vis! Hver stasjon bruker ulike fremgangsmåter å samskape disse visjonene på – herunder poesi, narrativer og tegning, m.m.).

Workshopen vil dokumenteres, og de forslagene dere kommer med vil brukes både i forskning og i kommunalt arbeid med tematikken! Så her har dere en unik mulighet til å utgjøre en stor forskjell
 

Sted
Terningen 5. etg. Akrinn Kalvskinnet NTNU
Sverres gate 12, 7012 Trondheim, Norge
Arrangører
Institutt for psykologi/CES/Hyfer
https://www.hyfer.notanja.holmen@ntnu.no
Del
Lagre

Del av program

Dette arrangementet er en del av: Hyfer 2023
Kontaktinformasjon
Trondheim Management
Nordre gate 10, 7011 Trondheim
+47 993 54 000
Org. nr 995 860 465
Newsletter subscription
Powered by